Avsluttet prosjekt

Evaluering av Riksidrottsforbundets forskningsinnsats

Prosjektperiode 2010 - 2011
Oppdragsgiver Riksidrottsforbundet
Prosjektnr. 413.089

Prosjektet skal gjennomgå Riksidrottsforbundets publiserte forskningsrapporter i perioden 2002 til 2009 og gjøre en vurdering av den kunnskap de til sammen representerer. Følgende spørsmål søkes besvart:

1. Hvilken kunnskap representerer de foreliggende rapportene? Herunder:

- Hvilke temaer/grupper/aktivitetsområder er godt representer innenfor RFs rapporter og hvilke er mindre godt dekket?

- Hvilke perspektiver på idrettsfeltet er representert i tekstene?

- Hva er de viktigste funn og konklusjoner innenfor ulike deltemaer?

2. Ut fra en helhetlig vurdering, hvilke grep kan tas for å:

- Dekke brister i kunnskap om temaer, grupper og aktiviteter

- Bringe inn perspektiver som er svakt representert

- Oppnå mer systematisk kunnskap innenfor og mellom områder

Vurderingene tar utgangspunkt i de mål for forskningarbeidet som er uttrykt i RFs forskningspolicy.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Publisert 28. juni 2010 14:57 - Sist endret 19. juni 2017 00:59