English version of this page
Pågående prosjekt

Evaluering av lokaldemokratiprogrammet: Lokaldemokratiet i foregangskommuner

Prosjektets mål er å undersøke, systematisere og analysere erfaringene med ulike demokratitiltak i sju norske kommuner – Bergen, Bodø, Lørenskog, Gjøvik, Sunnfjord, Suldal og Vadsø.

Prosjektperiode Juni 2022 - mars 2024
Prosjektnr. 10678
Prosjektleder Sveinung Arnesen (NORCE)

Prosjektets mål er å undersøke, systematisere og analysere erfaringene med ulike demokratitiltak i sju norske kommuner – Bergen, Bodø, Lørenskog, Gjøvik, Sunnfjord, Suldal og Vadsø. Disse kommunene er valgt ut av Kommunal- og distriktsdepartementet til å delta i programmet «Lokaldemokratiet i foregangskommuner».

De sju kommunene gjennomfører ulike tiltak for å fremme lokaldemokratiet mellom valg. Vi kartlegger og analyserer:

  1. hvordan kommunene rekrutterer deltakere til tiltakene, og hvor representative deltakerne er for målgruppen som forsøkes rekruttert;
  2. hvordan demokratitiltakene blir organisert; og
  3. hvordan demokratitiltakene kobles til det representative systemet og brukes inn i den politiske beslutningsprosessen.

Datainnsamlingen foregår:

  1. ved en innledende kartlegging av dokumenter om tiltakene;
  2. ved kvalitative intervjuer i kommunene; og
  3. ved å sende ut en spørreundersøkelse til kommunene mot slutten av prosjektperioden.

Deltakere

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 8. nov. 2022 12:55 - Sist endret 8. nov. 2022 12:55