Avsluttet prosjekt

Evaluering av kompetanse for mangfold

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet
Prosjektnr. 10072

Kompetanse for mangfold var en større satsning for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og videreutdanningstilbud.

Hensikten med evalueringen var å etablere et kunnskapsgrunnlag for kompetansebygging for økt mangfold i barne- og elevgrunnlaget i utdanningsinstitusjoner. Flere metodiske tilnærminger vil bli brukt: Intervjuer, surveys og brukerundersøkelser.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 24. feb. 2015 14:45 - Sist endret 4. juli 2018 12:27