Avsluttet prosjekt

Evaluering av kirkevalget 2011

Prosjektperiode 2011 - 2011
Prosjektnr. 414.063

Prosjektet evaluerer kirkevalget i september 2011, og skal i tillegg gi en sammenfattende evaluering av demokratireformen i Den norske kirke (med valgene i 2009 og 2011). Prosjektet består av tre delprosjekter. Det ene undersøker nye regler og tiltak ved kirkevalget i 2011, og virkninger av disse endringene. Dette inkluderer blant annet nominasjonsprosess, valgordning og informasjon til velgerne. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad forutsetningen om reelle valgmuligheter innfris. Det andre delprosjektet analyserer den tids- og stedsmessige samordningen av kirkevalget med kommune- og fylkestingsvalget, og eventuelle komplikasjoner sett både fra kommunenes og menighetenes side. Det tredje delprosjektet ser på velgerne/kirkemedlemmene: Hvem deltar i kirkevalget 2011, og hvor godt informert opplever de å være om kandidatene og om praktiske sider ved det å delta i valget?      

Deltakere

Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 4. juli 2011 13:13