Avsluttet prosjekt

Evaluering av frivillighetssentraler som mottar økonomisk større fra Sosial- og helsedepartementet

Prosjektperiode 1995 - 2003
Oppdragsgiver FRISAM
Prosjektnr. 413.002

Det foretas en løpende evaluering av virksomheten ved 260 frivillighetssentraler. Instituttet har vært ansvarlig for denne evalueringen siden frivillighetssentralene ble satt i gang i 1991. Evalueringen tar for seg frivillighetssentralenes drift, og er basert på skjemaer som sentralene sender ISF fire ganger i året. Skjemaet gir statistiske informasjoner om sider ved sentralenes virke, med hovedvekt på utviklingen av frivilliges arbeidsinnsats, sentralenes brukere og frivillige, og forandringer i aktiviteter/tiltak.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:22 - Sist endret 19. juni 2017 01:00