Avsluttet prosjekt

Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015

Prosjektperiode 2015 - 2016
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 10090

Formålet med forskningsprosjektet er å evaluere forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015. Prosjektet er en videreføring av en tilsvarende evaluering av forsøket i forbindelse med 2011-valget. Evalueringen har fire arbeidspakker: 1) En økonomisk og statistisk analyse av konsekvensene av forsøket i 2011; 2) Komparative casestudier av ulike sider ved forsøket i forsøkskommunene; 3) Partiene – nominasjon, valgkamp og representasjon; 4) En statistisk analyse av valgdeltakelse, stemmegivning og holdninger.

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Publisert 11. feb. 2015 09:39 - Sist endret 19. juni 2017 00:58