Avsluttet prosjekt

Evaluering av forsøk med elektronisk stemmegivning

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.042

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2003 ble det gjennomført forsøk med elektronisk stemmegivning i kommunene Larvik, Bykle og Oppdal. I tillegg ble elektronisk stemmegivning utprøvd under lokalstyrevalget på Svalbard, samt ved 2 prøvestasjoner i Oslo kommune og skolevalgene som gjennomføres av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Evalueringen er primært rettet mot forsøkene i Larvik, Bykle, Oppdal og Svalbard, men i tillegg trekkes veksler på erfaringene fra prøvestasjonene i Oslo og fra skolevalgene.

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Bernt Aardal Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:29 - Sist endret 19. juni 2017 00:58