English version of this page
Avsluttet prosjekt

Evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer

Prosjektperiode 2007 - 2007
Oppdragsgiver Amnesty International Norge
Prosjektnr. 413.068

Hensikten med dette prosjektet er å evaluere Amnesty International distriktskontorer i Bergen, Trondheim og Stavanger samt distriktskontoret for Oslo og omegn som er samlokalisert med hovedkontoret. Evalueringen skal ta utgangspunkt distriktskontorenes ulike funksjoner på lokalt og nasjonalt nivå og vil måle deres effektivitet knyttet til løsningen av disse oppgavene. I tillegg skal en fylke uten distriktskontor evaluere som kontrollfylke.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:09 - Sist endret 21. juni 2017 12:16