English version of this page
Avsluttet prosjekt

Europeisk samarbeid på migrasjonsfeltet og konsekvenser for Norge

Seminar om utviklingen av et felles europeisk asylsystem

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver Utenriksdepartementet
Prosjektnr. 415.110

De kommende fire årene er avgjørende for eurepeisk migrasjonslovgivning og -politikk for lang tid fremover. Det foregår en viktig harmoniseringsprosess. I 2007 arrangerte ISF et ekspertseminar der fire EU direktiver ble gjennomgått. Samlingen markerte oppstarten på Europeisk migrasjonsforum i Norge. I november 2008 ble kretsen utvidet og 50 inviterte deltakere fra forvaltning, NGOer og forskning ble samlet under temaet "Towards a Common European Asylum System". Her diskuterte man utviklingen i EU på dette feltet og konsekvensene for Norge. Innlederne var ledende organisasjons og fagmennesker fra Sveits, Belgia og Norge. Målsettingen for Forumet er å bygge kunnskap, heve bevisstheten og skape debatt knyttet til utviklingen av migrasjonspolitikk og lovgivning i EU og Norge. Sentralt står ønsket om å øke samtalen mellom jurister og andre vitenskapsgrener rundt disse spørsmålene. Vi ønsker å bygge et fagmiljø i Norge som kan bidra til aktiv helhetstenkning om hva EUs direktiver betyr i relasjon til Norge på den ene side og hva Norges deltakelse betyr for EU-landene og institusjonene på den andre.

I 2007 ble det også opprettet egne nettsider for det Europeiske migrasjonforumet (www.samfunnsforskning.no/EU). Disse ble utvidet ved inngangen til 2009. Her ligger tekster og foredrag fra seminarene sammen med linker til europeiske og norske kilder.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 2. des. 2008 15:24 - Sist endret 21. juni 2017 12:15