Avsluttet prosjekt

Europeisk migrasjonsnettverk

Prosjektperiode 2011 - 2012
Prosjektnr. 415.133

Institutt for samfunnsforskning utgjør sammen med Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet det norske "kontaktpunktet" for det Europeiske Migrasjonsnettverket (EMN). Oppgavene består i å følge og formidle utviklingen på migrasjonsfeltet i Norge og EU. En sentral komponent i dette arbeidet er en årlig internasjonal EMN-konferanse. I 2011 var temaet for konferansen "Irregulær migrasjon", mens samlingen i 2012 satte "migrasjon og utvikling" på dagsorden.

Se www.emnnorway.nofor mer informasjon.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 7. feb. 2011 13:54