English version of this page
Avsluttet prosjekt

Europa i endring

Prosjektperiode 2013 - 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10031

Prosjektformål

Prosjektet tok for seg:

 • Den nåværende krisen i Europa og de institusjonelle responsene, med fokus på samspillet mellom politikk, økonomisk utvikling og sosial endring

 • Europeisk migrasjon, mobilitet, og økonomisk vekst i lys av nasjonale identiteter, og sosiale og økonomiske belastninger

 • Hvor godt den europeiske sosiale modellen fungerer politisk og økonomisk

For mer informasjon:

 

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post

Publikasjoner

 • Erling Barth; Karl Ove (Kalle) Moene & Axel West Pedersen (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics, I: Robert Strauss & Georg Fischer (red.),  Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality.  Oxford University Press.  ISBN 019754570X.  6.  s 219 - 246
 • Jon Erik Dølvik & Johannes Andresen Oldervoll (2019). Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies, I: Mary Daly; Joachim Palme; Olli Kangas & Stefan Olafsson (red.),  Welfare and the Great Recession. A Comparative Study..  Oxford University Press.  ISBN 9780198830962.  kapittel 5.
 • Bernt Bratsberg; Oddbjørn Raaum & Knut Røed (2019). Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants, I: Lars Calmfors & Nora Sánchez Gassen (red.),  Integrating immigrants into the Nordic labour markets.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6201-6.  6.  s 133 - 158
 • Grete Brochmann & Jon Erik Dølvik (2018). The welfares state and international migration. The European challenge., I: Bent Greve (red.),  Routledge Handbook of the Welfare State, Second Edition.  Routledge.  ISBN 978-1-138-63164-9.  44.  s 508 - 521
 • Jon Erik Dølvik (2016). Introduction: Transnational labour mobility - engine for social convergence or divergence in Europe?, I: Jon Erik Dølvik (red.),  Labour Mobility in the Enlarged Single European Market.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781786354426.  1.  s 1 - 17
 • Karl Ove Moene (2015). Overklassen og Sosialdemokratiets Suksess, I: Arild Holt-Jensen & Ståle Dyrvik (red.),  Likeverd. Grunnlaget for demokrati..  Res Publica.  ISBN 9788282260565.  14.  s 225 - 241
 • Karl Ove (Kalle) Moene (1998). Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres?, I:  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok.  Oslo.  1.
 • Karl Ove (Kalle) Moene (1998). Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres?, I:  Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok.  Oslo.  1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jon Erik Dølvik (red.) (2016). Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781786354426.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karl Ove (Kalle) Moene (2018). Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres?.
 • Karl Ove (Kalle) Moene (2018). Velferdstat.
 • Karl Ove (Kalle) Moene (2018). Ulikhet.
 • Karl Ove (Kalle) Moene (2018). Norden.
 • Karl Ove (Kalle) Moene (2018). Boligmarkedet.
 • Halvor Mehlum (2018). Etter neste finanskrise.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe; Andreas Moxnes; Oddbjørn Raaum & Bernt Bratsberg (2017). Opening the floodgates: Immigration and structural change.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Reaksjoner på flyktningkrisen i Europa: fra empati til hat.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Impact of the current migrant crisis on Europe and the world: Challenges and future scenarios related to extremism, polarisation and terror attacks.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Politisk og religiøs ekstremisme- et voksende problem?.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Andre verdenskrig- natt i verda.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). The migration crisis in Europe: radicalisation and implications for CVE Communications.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Framveksten av høyreekstreme partier og aktører i dagens Europa.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Political Ethnography: examples from Israel, England and Hungary.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Forebygging og forhindring av religiøs ekstremisme.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Nasjonalistiske responser på tvungen migrasjon i et overopphetet Europa.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Gamle og nye fiendebilder: nasjonalisme som respons på tvungen migrasjon til Europa.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Radicalisation in response to the refugee crisis and consequences for prevention policies.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Radikalisering som respons på "krisene" i Europa.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). From Ukip to Jobbik: Explaining local support for the populist and radical right in a changing Europe.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Europa mot høyre.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Høyreradikalisering- trender og utviklingstrekk i Europa.
 • Andreas Moxnes (2016). Handelsavtaler i det 21. århundre.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Human Rights, Human Wrongs Bodø.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Fryktens politikk i et overopphetet Europa.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Taxation and R&D incentives.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Inside and outside. Lessons from Norway for Brexit..
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Innovasjon og vekst -- innsikt basert på mikrodata.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Innledning relatert til utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Økonomiske perspektiver..
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Arbeidstidsutvalgets rapport.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Den skandinaviske manns byrde: Om den privilegertes ansvar.
 • Katinka Kristine Holtsmark (2016). Paneldebatt om Norges rolle i Europas energiutvikling.
 • Katinka Kristine Holtsmark (2016). Klimafinansiering.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Europa etter Brexit.
 • Andreas Moxnes (2016). TTIP og TISA - bra eller dårlig for norsk økonomi?.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Vold, velgere og vigilantegrupper.
 • Karen Helene Ulltveit-Moe (2016). Vårt lille land - En risikovurdering.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Hatreds reconfigured: political responses to migration in Hungary and England.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Imagined enemies: nationalist responses to forced migration in Europe.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Nasjonalisme og fryktpolitikk i et overopphetet Europa: fra Ukip til Jobbik.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Radicalisation in response to forced migration in Europe.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Nationalist responses to forced migration: case studies from England and Hungary.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). "Kulturrelativisme er ikke nok! Antropologiens ansvar i møte med globale kriser er å ivareta universelle verdier.".
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Overheating hatreds: nationalist responses to migration in Hungary.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). The borders of hospitality: selecting kin and enemies in times of protracted displacement.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Nationalist responses to migration in an overheated Europe.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). The political economy of xenophobia in an age of migration..
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). C-REX panel on Extremism.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Overheating hatreds: local responses to migration in Hungary.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Overheating: identity-politics in an overheated Europe.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2016). Har multikulturalismen spilt falitt?.
 • Andreas Moxnes (2016). NOITS 17th Annual Workshop.
 •  (2016). Vi spør sjeldnere: Hvordan går det?.
 •  (2016). Det norske høyreekstreme miljøet er lite og dårlig organisert.
 •  (2016). Verden endres.
 •  (2016). Omstridt tysk partileder beskyldes for "mental brannstifting".
 •  (2016). Facist i fåreklær.
 •  (2016). Skal granske høyreekstreme kristne.
 •  (2016). Om migrasjon og sosial ulikhet.
 •  (2016). Migrasjonskonferanse ved UiO og Brexit.
 •  (2016). - Åpner for å omgå reglene om arbeidstid.
 •  (2016). Ptil advarer mot å redusere hviletiden for offshorearbeidere.
 •  (2016). Ulltveit-Moe om produktivitetsrapporten: – Det kan føre oss til feil sted.
 •  (2016). Nito: Ingeniører kan i teorien måtte jobbe 16-timersdager i seks uker i strekk.
 •  (2016). 190 000 Ledige vil tvinge fram om stilling.
 •  (2016). Frykter oljearbeidere kan tvinges til å jobbe offshore måneder i strekk.
 •  (2016). Solidaritet på prøve.
 •  (2016). Industrien flytter hjem igjen fra Kina.
 •  (2016). Styrt av frykt.
 •  (2016). Vi behöver mer, inte mindre nationalism.
 •  (2016). Utvalg vil løse opp arbeidstidsbestemmelsene.
 •  (2016). Frykter handelskrig mellom USA og Kina.
 •  (2016). Gullalderen er over.
 •  (2016). Gir sjefane turnushjelp.
 •  (2016). Åpner opp for mer kveldsjobbing.
 •  (2016). Stått stille i snart 100 år.
 •  (2016). NTL: – 6-timersdagen er bedre svar på tidsklemma enn åpning for kveldsarbeid.
 •  (2016). Banking on Women.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2015). Europe´s migrant crisis: nationalist responses and policy implications.
 • Halvor Mehlum (2015). simmering conflicts.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2015). Aftertalk for "How hard can it be?" by Yaniv Cohen.
 • Halvor Mehlum (2015). Hva er bærekraftig velferd?.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2015). Sliding toward autocracy: the challenge of the radical right to liberal democracy in post-communist Hungary.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2015). Human waste in the land of abundance: Norwegian ambivalence to itinerant Roma.
 • Cathrine Moe Thorleifsson (2015). Guardians of the frontier: heating nationalism in an Israeli border town.
 • Halvor Mehlum (2015). Bærekraftig velferd?.
 •  (2015). Norske holdninger til tilreisende rom og fattige.
 •  (2015). Gir oss en god følelse å hjelpe.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Migrasjon
Publisert 19. aug. 2014 10:09 - Sist endret 25. jan. 2019 11:07