English version of this page
Avsluttet prosjekt

Europa i endring

Prosjektperiode 2013 - 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10031

Prosjektformål

Prosjektet tok for seg:

 • Den nåværende krisen i Europa og de institusjonelle responsene, med fokus på samspillet mellom politikk, økonomisk utvikling og sosial endring

 • Europeisk migrasjon, mobilitet, og økonomisk vekst i lys av nasjonale identiteter, og sosiale og økonomiske belastninger

 • Hvor godt den europeiske sosiale modellen fungerer politisk og økonomisk

For mer informasjon:

 

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post

Publikasjoner

 • Chang, Yongsung; Hong, Jay H.; Karabarbounis, Marios; Wang, Yicheng & Zhang, Tao (2021). Income volatility and portfolio choices. Review of economic dynamics. 44, s. 65–90. doi: 10.1016/j.red.2021.04.004.
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I Fischer, Georg & Strauss, Robert (Red.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press. s. 219–246. doi: 10.1093/oso/9780197545706.003.0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoen, Maria Forthun (2020). Immigration and the Tower of Babel: Using language barriers to identify individual labor market effects of immigration. Labour Economics. 65. doi: 10.1016/j.labeco.2020.101834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Marginson, Paul & Dølvik, Jon Erik (2020). Northern European Collective Wage Bargaining in the Face of Major Political-Economic Challenges: Common and Differing Trajectories . Transfer - European Review of Labour and Research. 26(4), s. 383–398. doi: 10.1177/1024258920937961.
 • Bratsberg, Bernt; Røed, Knut & Raaum, Oddbjørn (2020). Excess Churn in Integrated Labor Markets. Journal of Population Economics. doi: 10.1007/s00148-020-00795-1.
 • Bratsberg, Bernt; Dawes, Christopher; Kotsadam, Andreas; Lindgren, Karl-Oskar; Öhrvall, Richard & Oskarsson, Sven [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Birth Order and Voter Turnout. British Journal of Political Science. doi: 10.1017/S0007123419000826.
 • Hoen, Maria Forthun; Markussen, Simen & Røed, Knut (2019). Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60(3), s. 309–320. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-09.
 • Dølvik, Jon Erik & Oldervoll, Johannes Andresen (2019). Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies. I Olafsson, Stefan; Palme, Joachim; Daly, Mary & Kangas, Olli (Red.), Welfare and the Great Recession. A Comparative Study.. Oxford University Press. doi: 10.1093/oso/9780198830962.003.0012.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2019). Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants. I Calmfors, Lars & Gassen, Nora Sánchez (Red.), Integrating immigrants into the Nordic labour markets. Nordisk Ministerråd. s. 133–158. doi: 10.6027/Nord2019-024.
 • Dølvik, Jon Erik; Marginson, Paul; Alsos, Kristin; Arnholtz, Jens; Meardi, Guglielmo & Müller, Torsten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European journal of industrial relations. doi: 10.1177/0143831X18790815.
 • Dølvik, Jon Erik & Marginson, Paul (2018). Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe: Divergent responses to multiple external pressures. European journal of industrial relations. doi: 10.1177/0959680118790820.
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne Balke (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. 44(13), s. 2163–2181. doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2018). Job Loss and Immigrant Labour Market Performance. Economica. 85(337), s. 124–151. doi: 10.1111/ecca.12244.
 • Alsos, Kristin & Evans, Claire (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? . European journal of industrial relations. 24(4), s. 391–407. doi: 10.1177/0959680118790819.
 • Müller, Torsten; Dølvik, Jon Erik; Ibsen, Christian Lyhne & Schulten, Thorsten (2018). The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? . European journal of industrial relations. 24(4), s. 357–372. doi: 10.1177/0959680118790817.
 • Dølvik, Jon Erik & Marginson, Paul (2018). Guest Editors Special Issue of European Industrial Relations Vol 24, Issue 4 p.319-425, Collective Wage Regulation in Northern Europe under Strain . European journal of industrial relations. 24(4), s. 319–425. doi: 10.1177/0959680118790820.
 • Brochmann, Grete & Dølvik, Jon Erik (2018). The welfares state and international migration. The European challenge. I Greve, Bent (Red.), Routledge Handbook of the Welfare State, Second Edition. Routledge. s. 508–521.
 • Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar & Valente, Simone (2017). Sparemultiplikatoren. Samfunnsøkonomen. s. 51–53.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 3(3), s. 50–69. doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coelli, Federica; Moxnes, Andreas & Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Better, Faster, Stronger: Global Innovation and Trade Liberalization. Centre for Economic Policy Research. Discussion papers. doi: 10.3386/w22647.
 • Moene, Karl Ove (2016). The Social Upper Class under Social Democracy. Nordic Economic Policy Review. 503, s. 245–262. doi: 10.6027/TN2016-503.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Migrasjonskrisen: Høyreradikale responser. Internasjonal Politikk. 74(2), s. 1–9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dølvik, Jon Erik (2016). Le modèle nordique en période de crise : est-il toujours capable de s’adapter ? “Nordic models in turbulent times: Still able to adapt?”. Revue française des affaires sociales. 1, s. 111–139. doi: 10.3917/rfas.161.0111.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2021). Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States? IZA Institute of Labor Economics.
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA – Institute of Labor Economics.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2018). EØS som syndebukk . Dagens næringsliv.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2018). Forbrukere foren dere! Dagens næringsliv.
 • Mehlum, Halvor (2018). Etter neste finanskrise.
 • Mehlum, Halvor (2018). Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Samfunnsøkonomen. s. 15–19.
 • Moene, Karl Ove (2018). Tragedien Zimbabwe. Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Farlig frustrasjon. Dagens næringsliv. s. 2–2.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Nye advarsler – nye muligheter? Dagens næringsliv. s. 3–3.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Profitabel bærekraft. Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Equinors bortforklaringer. Dagens næringsliv. s. 30–30.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Å lære av de store. Morgenbladet.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Norden.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Boligmarkedet.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Velferdstat.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres? .
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Hvem skal arve verden? Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Overflødige kapitalister. Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Misforstått bærekraft. Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kapitalismens dynamikk. Dagens næringsliv. s. 4–4.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Mer kritisk årvåkenhet. Dagens næringsliv.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Ulikhet.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Fattigdommens forbannelse. Dagens næringsliv. s. 3–3.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Olje, utvikling og ansvar. Dagens næringsliv. s. 3–3.
 • Brekke, Jan-Paul (2017). Flyktningsituasjonen i Europa. [TV]. NRK1 Urix.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2017). Brexit bursdag uten feiring. Dagens næringsliv.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2017). Sammen for EØS. Dagens næringsliv.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene; Moxnes, Andreas; Raaum, Oddbjørn & Bratsberg, Bernt (2017). Opening the floodgates: Immigration and structural change.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2017). Diskusjon om Theresa Mays kunngjøring om hard Brexit. [Radio]. Dagsnytt 18, NRK.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2017). The European Free Trade Association: L-EFTA behind. The Economist.
 • Mehlum, Halvor (2017). Detektor om skattelette og olje. [TV]. nrk1.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Overheating hatreds: nationalist responses to migration in Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). The borders of hospitality: selecting kin and enemies in times of protracted displacement.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Gamle og nye fiendebilder: nasjonalisme som respons på tvungen migrasjon til Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). "Kulturrelativisme er ikke nok! Antropologiens ansvar i møte med globale kriser er å ivareta universelle verdier.".
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). From Ukip to Jobbik: Explaining local support for the populist and radical right in a changing Europe.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Europa etter Brexit.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Kvifor står svensk høgreekstremisme så sterkt? Sverige har det høgste talet på høgreekstreme drap i forhold til innbyggartal i Europa. [Radio]. NRKP2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Trumps farlige maskulinitet, ytring. NRK Ytring.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Trumps farlige maskulinitet, videokronikk. [Internett]. NRK.no.
 • Moxnes, Andreas (2016). Handelsavtaler i det 21. århundre.
 • Moxnes, Andreas (2016). Industrien flytter hjem igjen fra Kina. [Radio]. E24.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Human Rights, Human Wrongs Bodø.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Fryktens politikk i et overopphetet Europa.
 • Holden, Steinar (2016). Modernisert mandat for pengepolitikken. Dagens næringsliv.
 • Holden, Steinar (2016). Negative renter er ikke nok. Dagens næringsliv.
 • Holden, Steinar (2016). Tar ikke jobber slik du tror. Dagens næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Styrt av frykt. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Arbeidstidsutvalgets innstilling.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Vern og fleksibilitet. Dagens næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Impact of the current migrant crisis on Europe and the world: Challenges and future scenarios related to extremism, polarisation and terror attacks.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Samtale med forskar Cathrine Moe Thorleifsson. [TV]. NRK2.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Hatreds reconfigured: political responses to migration in Hungary and England.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Verden endres. [Fagblad]. Kirkens Nødhjelp magasinet.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radicalisation in response to the refugee crisis and consequences for prevention policies.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Feil om arbeidstid. Dagsavisen.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Dum handel? Dagens næringsliv.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Terror og innvandring øker høyreekstremismen . Adresseavisen.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Political Ethnography: examples from Israel, England and Hungary.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radikalisering som respons på "krisene" i Europa .
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Reaksjoner på flyktningkrisen i Europa: fra empati til hat.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Vi spør sjeldnere: Hvordan går det? [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Det norske høyreekstreme miljøet er lite og dårlig organisert. [Avis]. Aftenposten.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Facist i fåreklær. [Avis]. VG.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). The migration crisis in Europe: radicalisation and implications for CVE Communications.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Arbeidstidsutvalgets rapport.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Videokronikk: borgervern og Odins soldater. [Internett]. Nrk Debatt.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Nasjonalistiske responser på tvungen migrasjon i et overopphetet Europa.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Radicalisation in response to forced migration in Europe.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Skal granske høyreekstreme kristne. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorleifsson, Cathrine Moe (2016). Omstridt tysk partileder beskyldes for "mental brannstifting". [Avis]. VG.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene (2016). Innledning relatert til utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Økonomiske perspektiver.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Migrasjon
Publisert 19. aug. 2014 10:09 - Sist endret 25. jan. 2019 11:07