English version of this page
Avsluttet prosjekt

Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet

Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis

Prosjektperiode November 2018 - januar 2020
Oppdragsgiver Bufdir
Prosjektleder Jan-Paul Brekke

I dette prosjektet analyserer vi holdninger, erfaringer og praksis når det gjelder etniske og religiøse minoriteter i fem deler av det norske arbeidslivet: ledere i offentlig og privat sektor og ledere og ansatte på skoler, i barnehager og i barnevernet. Grunnlaget er en spørreundersøkelse med drøyt 9000 svar til sammen i de fem delutvalgene.

Mens det er gjort en rekke studier av situasjonen for innvandrere i arbeidslivet, har det vært mindre oppmerksomhet rundt synet på urfolk (samer) og nasjonale minoriteter (skogfinner, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), romani/tatere, jøder). Denne studien omhandler holdninger i arbeidslivet til disse gruppene i tillegg til innvandrere og deres etterkommere.

Vedlegg: Spørreskjema til undersøkelsen

Vedlegg 1: Holdninger til mangfold - barnehager

Vedlegg 2: Holdninger til mangfold - barnevern

Vedlegg 3: Holdninger til mangfold - ledere

Vedlegg 4: Holdninger til mangfold - skoler

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Emneord: Migrasjon
Publisert 19. des. 2019 09:18 - Sist endret 2. nov. 2020 11:11