English version of this page
Avsluttet prosjekt

Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children

Prosjektperiode 2013 - 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.082

Målet med dette prosjektet var å belyse hvordan mødre og fedre med alvorlig syke barn innretter seg i arbeidslivet når de har omsorgsansvar for et barn med en alvorlig kronisk sykdom eller en alvorlig form for funksjonshemning, og hvordan denne ekstra "byrden" kan tenkes å påvirke foreldrenes helse og velferd, samt deres sykefravær og arbeidstilknytning.

Prosjektet har bidratt til mer kunnskap om hvordan dette arter seg i ulike familier med hensyn til innvandrerbakgrunn og opprinnelsesland. Vi så på betydningen av kjønn, yrke og utdanningsnivå for hvordan ulike familier balanserer omsorgsansvar og yrkesdeltakelse, og igjen hvordan dette påvirker foreldrenes sykefravær.

Prosjektet hadde en kvalitativ del og en kvantitativ del. Den kvalitative delen bestod av intervjuer og fokusgrupper med foreldre fra Pakistan, Vietnam og Polen, som har kronisk syke eller funksjonshemmede barn. I det kvantitative delprosjektet koblet vi sammen en rekke offentlige registrere, deriblant forløpsdatabasen FD-Trygd, medisinsk fødselsregister og folkeregisteret. Ved hjelp av disse registrene identifiserte vi mødre og fedre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn og fulgte deres arbeidsmarkedstilknytning og sykefravær over tid.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Hilde Lidén Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker II Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Liza Reisel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Idunn Brekke
Lisbeth Gravdal Kvarme
Elena Albertini Früh
Margarete Vollrath
Henrik Holmstrøm
Ragnihild Gardsjord
Petra Aden
Marie-Aline Charles

Publikasjoner

 • Idunn Brekke; Kåre Rønn Richardsen & Anne Karen Jenum (2019). Sickness absence in pregnancy: associations with sedentary behavior. A population-based cohort study from Norway. BMC Public Health.  19
 • Idunn Brekke; Elena Albertini Früh; Lisbeth Gravdal Kvarme & Henrik Holmstrøm (2017). Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study. BMC Pediatrics.  17
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh & Hilde Lidén (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives?. Child & Family Social Work.  22, s 1399- 1406
 • Elena Albertini Früh; Hilde Lidén & Lisbeth Gravdal Kvarme (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning.  20, s 191- 208
 • Elena Albertini Früh; Zineb Rachedi & Hilde Lidén (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations.
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh; Idunn Brekke; Ragnhild Gardsjord; Liv Halvorsrud & Hilde Lidén (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing.  25, s 362- 371
 • Idunn Brekke & Marjan Nadim (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society.  31, s 391- 408

Se alle arbeider i Cristin

 • Idunn Brekke & Julie Winck (2018). Who bears the burden in the social investment state? Gendered effects on parental employment when having a young child with increased care needs: Belgium and Norway compared.
 • Idunn Brekke & Julie Vinck (2018). Who bears the burden? Gendered effects on parental employment when having a young child with a disability: Belgium and Norway compared.
 • Idunn Brekke & Evensen Miriam (2018). Ethnic variation in take up of attendance benefit for children with a chronic illness or disability in Norway.
 • Hilde Lidén & Elena Albertini Früh (2017). Promoting social participation and quality of life of immigrant families to reduce future social inequality for families and children with long-term health challenges in Norway.
 •  (2017). Omsorg for funksjonshemmede barn går mest utover mors yrkesliv.
 • Elena Albertini Früh; Hilde Lidén & Lisbeth Gravdal Kvarme (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation.
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh; Liv Halvorsrud & Hilde Lidén (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life?.
 • Idunn Brekke; Elena Albertini Früh & Hilde Lidén (2016). Foreldre som har barn med spesielle behov: arbeidsdeltakelse og sykefravær.
 • Idunn Brekke; Marjan Nadim & Liza Reisel (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Idunn Brekke; Elena Albertini Früh; Hilde Lidén; Lisbeth Gravdal Kvarme & Marjan Nadim (2015). To presentasjoner: 1. Arbeidsdeltakelse og sykefravær blant mødre og fedre som har omsorg for et funksjonshemmet eller alvorlig kronisk sykt barn 2. Innvandrerfamilier med kronisk syke barn og deres tilknytning til arbeidslivet. Et kvalitativ studie av foreldreopplevelser..
 • Elena Albertini Früh; Hilde Lidén & Lisbeth Gravdal Kvarme (2015). Immigrant mothers balancing care for chronically ill or disabled children and labour market participation..
 • Idunn Brekke & Marjan Nadim (2015). Gender differences in labour market participation and sickness absence among parents who care for disabled or chronically ill children.
 • Elena Albertini Früh; Hilde Lidén & Lisbeth Gravdal Kvarme (2015). Participation au travail des familles immigrantes avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés..
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh; Liv Halvorsrud & Hilde Lidén (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?.
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh; Liv Halvorsrud & Hilde Lidén (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?.
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Elena Albertini Früh & Hilde Lidén (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Idunn Brekke; Marjan Nadim & Liza Reisel (2014). Ethnic differences in labour market participation, health and sickness absence among parents caring for disabled or chronically ill children.
 • Lisbeth Gravdal Kvarme; Hilde Lidén & Elena Albertini Früh (2014). To presentasjoner: 1.How do Immigrant Parents of Disabled or Chronically Ill Children Experience their own Health and Quality of Life? 2. Family life and labour market participation among parents caring for disabled or chronically ill children..

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Migrasjon
Publisert 26. sep. 2013 10:37 - Sist endret 4. juli 2018 12:10