English version of this page
Avsluttet prosjekt

Erfaringer med hatefulle ytringer i ulike befolkningsgrupper

Prosjektperiode Januar 2018 - desember 2018
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektleder Audun Fladmoe
Illustrasjon av to mørke snakkebobler

Illustrasjon: ISF.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet har vært:

  1. å utvikle en surveybasert tilnærming for å måle omfanget av hatefulle ytringer i ulike deler av befolkningen
  2. å måle omfanget av erfaringer med hatefulle ytringer blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) og i befolkningen for øvrig

Prosjekttilnærming

Vi har utviklet et spørreskjema som ved hjelp av en bred tilnærming måler erfaringer med selv å motta og å observere hatefulle ytringer på ulike arenaer. Skjemaet skal kunne brukes mot ulike befolkningsgrupper, det skal kunne gjentas over tid og i andre land.

Videre har vi brukt spørreskjemaet til å gjennomføre flere empiriske undersøkelser. For det første har vi målt omfanget av erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og befolkningen forøvrig. For det andre gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmer av utvalgte organisasjoner og menigheter som organiserer relevante minoritetsgrupper, for på den måten å kvalitetssikre at spørreskjemaet og metodikken fungerer på tvers av ulike grupper i befolkningen.

Publikasjoner

Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:4.

Medieklipp

Kronikk: Hatytringer rammer oftere LHBT-personer, av Audun Fladmoe og Marjan Nadim, Aftenposten, 11. februar 2019.

Nyhetssak og pressemelding: LHBT-personer opplever oftere trusler og hatytringer, 11. februar 2019.

Nyhetssak: Ny kunnskap: minoritetsgrupper er mer utsatt for hat enn andre, 11. februar 2019.

Arrangement: Rapportlansering: Erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og øvrig befolkning, 11. februar 2019.

Deltakere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Emneord: Likestilling, Migrasjon, Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 22. jan. 2018 14:20 - Sist endret 3. feb. 2020 07:45