English version of this page
Pågående prosjekt

Erfaringer med hatefulle ytringer i ulike befolkningsgrupper

Prosjektperiode Januar 2018 - desember 2018
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektleder Audun Fladmoe
Illustrasjon av to mørke snakkebobler

Illustrasjon: ISF.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet er:

  1. å utvikle en surveybasert tilnærming for å måle omfanget av hatefulle ytringer i ulike deler av befolkningen
  2. å måle omfanget av erfaringer med hatefulle ytringer blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) og i befolkningen for øvrig

Prosjekttilnærming

Vi skal utvikle et spørreskjema som ved hjelp av en bred tilnærming måler erfaringer med selv å motta og å observere hatefulle ytringer på ulike arenaer. Skjemaet skal kunne brukes mot ulike befolkningsgrupper, det skal kunne gjentas over tid og i andre land.

Videre skal vi bruke spørreskjemaet til å gjennomføre flere empiriske undersøkelser. For det første skal vi måle omfanget av erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og befolkningen forøvrig. For det andre vil vi gjennomføre undersøkelsen blant medlemmer av utvalgte organisasjoner og menigheter som organiserer relevante minoritetsgrupper, for på den måten å kvalitetssikre at spørreskjemaet og metodikken fungerer på tvers av ulike grupper i befolkningen.

Deltakere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Emneord: Likestilling, Sivilsamfunn, Valg og demokrati, Digitalisering, Migrasjon
Publisert 22. jan. 2018 14:20 - Sist endret 22. jan. 2018 14:27