Avsluttet prosjekt

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 413.060

De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er et felt i endring. Tidligere undersøkelser har påpekt at det var i vekst i hele etterkrigstida, stagnasjon på 80-tallet og nedgang på 90-tallet (Wollebæk 2001). Det er imidlertid uvisst om denne utviklingen fortsetter. Tall fra Barne- og likestillingdepartementets Fordelingsutvalg kan tyde på at antallet medlemmer nå er stabilt, eller kanskje til og med i svak vekst. Betyr dette at unges tilknytning til barne- og ungdomsorganisasjonene skjer på andre måter enn før? Hvilken betydning har enkeltorganisasjoner og ulike typer organisasjoner (aktivitetsorienterte, samfunnsorienterte, religion og livssyn) for den endrede utviklingen? Prosjektet analyserer fordelingsutvalgsmaterialet, først i hovedtrekk og så når det gjelder mer detaljerte endringer. Deretter analyseres andre undersøkelser som viser unges medlemskap og aktivitet i frivillig organisasjoner, uavhengig om de kvalifiserer for driftsstøtte. Analysene konsentrerer seg om utviklingen siden midten av 90-tallet. På denne bakgrunn kan man danne seg et mer komplett bilde av hva som skjer med barn og unges medlemskap, deltakelse og frivillig arbeid i frivillige organisasjoner.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:05 - Sist endret 19. juni 2017 00:59