English version of this page
Avsluttet prosjekt

En bærekraftig velferdsstat

Likhet og stabilitet

Prosjektperiode 2005 - 2008
Oppdragsgiver Frischsenteret; Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.057

Prosjektet tar for seg sammenhengen mellom økonomisk utjevning og velferedsstatens evne til å opprettholde seg selv. På den ene siden bidrar omfattende velferdsordninger til økt likhet. På den andre siden påvirker inntektsutjevningen velferdsstatens oppslutning.

Prosjektet har både et teoretisk og empirisk utgangspunkt. Den empiriske delen vil benytte omfattende komparative internasjonale analyser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Frischsenteret, Instiutt for Økonomi ved Universitetet i Oslo og Yale University.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:56 - Sist endret 21. juni 2017 12:14