Avsluttet prosjekt

Elites in Norway

Prosjektnr. 419.025

Skrive artikkel til tidsskriftet West European Politics om "Eliteintegrasjon og internasjonalisering".

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:45