English version of this page
Avsluttet prosjekt

Elites and society

Elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10008
Prosjektleder Trygve Gulbrandsen

Prosjektbakgrunn

Lederskapsundersøkelsen fra år 2000 viste at elitene i Norge sluttet opp om demokratiet og de demokratiske institusjonene, hadde tillit til de politiske institusjonene og samlet seg rundt sentrale kompromisser i norsk politikk.

I årene siden denne undersøkelsen ble gjennomført har det funnet sted vesentlige endringer både internasjonalt og i Norge. Finanskrisen, den økonomiske og politiske krisen i EU, klimaproblemene, økende globalisering og økt migrasjon – alle disse endringene representerer utfordringer for Norge. Prosjektet tok som følge for seg nedenstående spørsmål:

Problemstillinger

 • Hvordan har endringene og utfordringene preget forholdet mellom elitene i Norge og forholdet mellom elitene og befolkningen?

 • Er det fremdeles en stor grad av enighet mellom norske eliter eller har de glidd fra hverandre i vurderingen av demokratiet, den norske samfunnsmodellen og viktige politiske prioriteringer?

 • Er det samsvar mellom elitene og borgerne i synet på viktige nasjonale spørsmål? Hvordan ser elitene og befolkningen på hverandre?

 • Kan en for eksempel finne nedvurderende holdninger til borgernes demokratiske kompetanse blant elitene?

Milepæler

● Spørreundersøkelse med toppledere fra ti sektorer

Våren og tidlig høst 2015 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en stor spørreundersøkelse med toppledere innenfor ti ulike sektorer i det norske samfunnet, på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning. I alt ble 1351 ledere intervjuet. Topplederne ble stilt en rekke spørsmål om sosial bakgrunn, om deres holdninger til ulike samfunnsspørsmål og til ulike sider av demokratiet. De ble også bedt om å rapportere om hvordan de hadde forsøkt å påvirke offentlige og politiske beslutninger.

● Oppdaterte data for norske parlamentarikere fra 2001-2013

Prosjektleder Trygve Gulbrandsen ble i 2015 invitert av en gruppe europeiske forskere til å være med å oppdatere en stor database om europeiske parlamentarikere – EASE CUBE. Denne databasen ble for noen år siden brukt som grunnlag for et to-binds verk om europeiske parlamentarikere. Vinteren 2016 oppdaterte Institutt for samfunnsforskning opplysningene om de norske parlamentarikere som ble valgt inn på Stortinget i årene 2001, 2005,2009, og 2013.

Medieklipp

Er den norske eliten elitistisk?, Trygve Gulbrandsen, Agenda Magasin, 6. september 2017

Norsk elite under lupen, Trygve Gulbrandsen, Dagsavisen, 5. september 2017

Makteliten mindre skeptisk til innvandring, Trygve Gulbrandsen, P4, 5. september 2017

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Hege Skjeie

Publikasjoner

 • Trygve Jens Gulbrandsen (2020). Business elite as elected representatives in voluntary organizations in Norway. Politics and Governance.  8, s 130- 141
 • Arnfinn Haagensen Midtbøen & Mari Teigen (2019). Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab.
 • Mari Teigen & Rune Karlsen (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  s 1- 24
 • Fredrik Engelstad (2018). Models of elite integration, I: John Higley & Heinrich Best (red.),  The Palgrave Handbook of Political Elites.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-51903-0.  28.  s 439 - 457
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2018). Business Elite Confidence in Political Institutions: The Case of Norway, I: Cathrine Holst; Gunnar C. Aakvaag & Fredrik Engelstad (red.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  16.  s 343 - 362
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2018). En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp. Søkelys på arbeidslivet.  35, s 96- 110
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2018). Continued Elite Support for the Norwegian Version of the Nordic Model?. Historical Social Research.  43, s 113- 140
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers?. European Societies.  20, s 159- 182
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2017). Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus journal of sociology and social policy.  8, s 39- 54
 • Aagoth Elise Lossius Storvik & Trygve Jens Gulbrandsen (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: Role, Duties and Composition.  12, s 35- 45
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2016). Элиты и профессионалы/Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya.  60, s 71- 83
 • Aagoth Elise Lossius Storvik & Trygve Jens Gulbrandsen (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?, I: Gry Agnete Alsos; Elisabet Ljunggren; Agnes Bolsø & Hilde Bjørkhaug (red.),  Kjønn og næringsliv i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48230-5.  Kapittel 6.  s 109 - 131

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredrik Engelstad (2018). Bokessay om: Olav Korsnes, Johan Heilbron, Johs. Hjellbrekke, Felix Bühlmann, Mike Savage (red.): New Directions in Elite Studies. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2, s 429- 433
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2017). Fortsatt elite-støtte til den norske modellen?. Stat og styring.  27, s 38- 41
 • Trygve Jens Gulbrandsen (2015). Elites and professions.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Likestilling, Valg og demokrati
Publisert 14. jan. 2014 11:22 - Sist endret 16. nov. 2018 14:53