Avsluttet prosjekt

Elektronisk stemmegivning - kjøp av sekretærbistand

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.046

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:48 - Sist endret 19. juni 2017 00:59