Avsluttet prosjekt

Eierskap. SIP søknad

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.019

Prosjekt: utarbeide en søknad til NFR om støtte til gjennomføringen av et strategisk insituttprogram med overskriften "Demokratisk kapitalisme og eierskap i Norge".

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:45 - Sist endret 19. juni 2017 01:00