Avsluttet prosjekt

Eierform, marked og demokrati i idretten

Prosjektperiode 1999 - 2001
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.026

De siste årene har forekomsten av kommersielle aktiviteter økt innen den frivillig organiserte idretten. Fortjenestebaserte eierformer har i noen sammenhenger blitt integrert i frivillig virke på en måte som gjør det vanskelig å skille «non-» og «for-profitt» fra hverandre. Det kan virke som om markedets beslutningsrasjonalitet er i ferd med å utvikle seg i de frivillige idrettsorganisasjonene. Denne utviklingen reiser spørsmål om hvordan veksten i markedsbaserte driftsformer påvirker den frivillige idrettens målsettinger, driftsformer og demokratiske beslutningsstrukturer. Hensikten med prosjektet er å undersøke forholdet mellom markedsrasjonalitet og demokrati i den organiserte masseidretten.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:21 - Sist endret 19. juni 2017 00:59