Avsluttet prosjekt

Egeninitierte prosjekter

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.058

NB:419.55 Konkurranseforhold i arbeidsmarkedet er lagt inn under 419.058. Gjelder Harald Dale-Olsen, 1.mnd.verk pr. 2007 og 2008. (2006 gikk under 419.055)

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I 906 56 882 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:04 - Sist endret 19. juni 2017 00:58