Avsluttet prosjekt

Effekter av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer

Prosjektperiode 2013 - 2015
Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 412080

I dette prosjektet undersøker vi effekter av lovreguleringen av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer.

Effekter av kjønnsbalanse vil analyseres gjennom å undersøke variasjon i kjønnsbalanse etter selskapstype og mellom styre og ledelse. Vi vil direkte undersøke om lovreformen har ført til endringer i kvinners karrieremuligheter, samt om det har påvirket arbeidsmiljø, personal- og rekrutteringspolitikk.

Videre vil vi undersøke kvoteringsreformens effekter på maktkonsentrasjon og nettverk i næringslivet.

I tillegg vil vi foreta en normativ analyse av prinsipielle aspekter ved kvoteringsreformen i lys av demokratiteori.

Prosjektet vil ha en komparativ design hvor ulike selskapstyper med og uten lovkrav gjennomgående sammenlignes. Det vil også gjennomføres en litteraturstudie over foreliggende nasjonal og internasjonal forskning om effekter av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, samt om rekruttering av etniske minoriteter til styreverv og toppstillinger.

Foreløpige funn: Norge forbigått av USA på kjønnsbalanse i ledelse
Debattinnlegg: "Glasstaket" er ikke borte
Debattinnlegg: Glassheis i løse luften

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 2. apr. 2013 11:16 - Sist endret 24. sep. 2018 09:47