Avsluttet prosjekt

Effekter av fødselspermisjon på lønn og arbeidstid

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 410.047

Utgangspunktet for dette prosjektet er en anmodning fra Stortinget om å utrede sammenhengen mellom perioder ute av arbeidsmarkedet i forbindelse med fødsler og senere lønnsutvikling for kvinner. Utgangspunktet er en observasjon om en mulig forverring av lønnsutviklingen for kvinner som returner til arbeid etter endt fødselspermisjon. Prosjektet vil forsøke å svare på om dette er sant, og drøfte eventuelle årsaksforklaringer.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:47 - Sist endret 19. juni 2017 00:58