Avsluttet prosjekt

Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004

Prosjektperiode 2009 - 2010
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.083

Hovedformålet er å studere om endringene i dagpengereglene som ble gjennomført i 2003 og 2004, har ført til økt og raskere overgang til arbeid. Endringene omfatter en innskrenkning av inngangskrav, lavere kompensasjon og maksimalt varighet av dagpenger og formalisert adferdskrav. Effektene av regelendringene kan antas å være heterogene, slik at ulike individer kan tilpasse seg forskjellig til regelendringene. Videre, dersom man ikke lykkes i å øke overgang til arbeid kan noen av regelendringene true inntektssikringen. Et delmål med prosjektet er å undersøke om reformen kan ha økt overgang til andre trygdeordninger eller sosialhjelp. Et annet delmål er å undersøke om reformen har ført til endringer i sammensetningen av de arbeidsledige på en slik måte at de som mister rettigheter til arbeidsløshetstrygd i mindre grad enn før registrerer seg som ledige

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 18. nov. 2009 12:14 - Sist endret 19. juni 2017 00:58