English version of this page
Avsluttet prosjekt

Effekter av en gjeninnføring av adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.055

Ved endringene av den norske valgloven forut for kommunevalgene i 2003 ble adgangen til å stryke listekandidater fjernet. Prosjektet skal vurdere mulige konsekvenser av en eventuell gjeninnføring av ordingen med strykeadgang. Fem spørsmål står sentralt:
1) Vil strykeadgang påvirke valgdeltagelsen?
2) Hva er listekandidaters holdninger til strykninger? Er ordningen en belastning for enkelte?
3) Hvordan ivaretas balansen mellom velgernes og partienes påvirkning på personutvelgingen, med og uten strykeadgang? Hva er effekten av organiserte velgeraksjoner med ulike valgordninger? Hvordan kan valgordninger med strykeadgang se ut?
4) Hva er velgernes kjennskap til valgordningen? I hvilken grad forstås sammenhengen mellom velgernes rettinger og sammensetningen av kommunestyret? Hvilke grunner oppgis for å rette på lister?
5) Hvilke grupper av kandidater (kvinner, unge, innvandrere) blir utsatt for strykninger?

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Publisert 3. des. 2008 15:35 - Sist endret 21. juni 2017 12:14