English version of this page
Avsluttet prosjekt

Educational Trajectories: Choices, Constraints and Contexts

Prosjektperiode 2013 - 2016
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.097
Prosjektleder Inés Hardoy

Prosjektets hovedproblemstilling var å undersøke ulike faktorer og kontekster som påvirker utdanningsutfall og utdanningsvalg blant ungdommer, samt konsekvenser for overgangen til arbeidsmarkedet.

Prosjektet var tredelt. Den første delen undersøkte skolemiljøet, nabolagets og lærernes påvirkning på karakterer og fullføring av videregående skole.

Den andre delen så på kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen til arbeidslivet, og hvordan disse forskjellene påvirkes av bosted og sosial bakgrunn.

Den tredje delen hadde som formål å undersøke om etnisk segregering og lærerkvalitet på videregående skole påvirker elevenes karakterer og frafall samt lærernes rolle i dette.

Medieklipp

Ny og overraskende kunnskap om jenters og gutters utdanningsvalg, Inés Hardoy, Liza Reisel og Marte Strøm, Norges forskningsråd, 2. mars 2017

Lærere med høy utdannelse betyr lite for elevenes karakterer, Inés Hardoy, Forskning.no, 24. november 2015

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sara Cools Forsker II Ph.d. 482 83 086 sara.cools@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Liza Reisel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Kristine von Simson Forsker II Ph.d. 997 00 073 kristine.von.simson@samfunnsforskning.no
Idunn Brekke (OsloMet – storbyuniversitetet)
Paul Attewell (the Graduate Center, CUNY)
Arne Mastekaasa (Universitetet i Oslo)
Sharon R. Sznitman (Haifa School of Public Health)

Publikasjoner

 • Ines Hardoy; Arne Mastekaasa & Pål Schøne (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association.  20, s 301- 321
 • Liza Reisel; Kjersti Misje Østbakken & Paul Attewell (2018). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.
 • Sharon R. Sznitman; Liza Reisel & Atika Kurana (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence.  56, s 118- 126
 • Sara Marie Jorunn Seehuus & Liza Reisel (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58, s 284- 310
 • Idunn Brekke & Liza Reisel (2015). The impact of birthweight and adolescent health on educational attainment. Scandinavian Journal of Educational Research.  61, s 60- 75
 • Ines Hardoy; Arne Mastekaasa & Pål Schøne (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng?. Samfunnsøkonomen.  129, s 50- 57

Se alle arbeider i Cristin

 • Liza Reisel; Christian Imdorf & Kristinn Hegna (red.) (2015). Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-347-1.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Liza Reisel & Idunn Brekke (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv : Status og årsaker. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sharon R. Sznitman; Liza Reisel & Atika Kurana (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Liza Reisel; Paul Attewell & Kjersti Misje Østbakken (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Pål Schøne; Marte Strøm & Kristine von Simson (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid
Publisert 26. feb. 2013 16:04 - Sist endret 10. aug. 2018 16:25