English version of this page
Avsluttet prosjekt

Diskrimineringens art og omfang. Prosjekt og dokumentasjon om situasjonen i Norge

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 415.111

I dette forprosjektet vurderes mulighetene for bruk av situasjonstesting i en studie av etnisk diskriminering på det norske arbeidsmarkedet. Situasjonstesting er en metode som tar i bruk iscenesatte søknader og skuespillere for å undersøke forekomsten av diskriminering på etnisk grunnlag i ansettelsesprosesser i arbeidslivet. Hensikten er å få innsikt i hva arbeidsgivere gjør i praksis.
Til tross for at situasjonstesting er benyttet i både Sverige og Danmark, samt en rekke andre europeiske land, er metoden aldri brukt i Norge. Dette skyldes at metoden er heftet med forskningsetiske betenkeligheter knyttet til fraværet av informert samtykke. En viktig del av forprosjektet er derfor å arbeide med forskningsetiske problemstillinger, samt å få prosjektet prøvet for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Deltakere

Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Publisert 2. des. 2008 15:27 - Sist endret 21. juni 2017 12:12