Avsluttet prosjekt

Det felles nordiske arbeidsmarked, 1954-2004

Prosjektperiode 2004 - 2005
Oppdragsgiver Univ i Aarhus v/Nordisk Ministerråd
Prosjektnr. 410.055

Formålet med prosjektet er å beskrive og analysere mobiliteten mellom Nordiske land I de femti årene det felles nordiske arbeidsmarkedet har vært I funksjon. I hvilken grad har utviklingen I de nasjonale arbeidsmarkedene påvirket migrasjonsstrømmene og hvordan har arbeidskrafts bevegelsene mellom landene påvirket velferd og vekst i deltakerlandene?

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:54 - Sist endret 19. juni 2017 00:59