Avsluttet prosjekt

Den virkelige testen? Midlertidig beskyttelse for kosovoalbanere i Norge

Prosjektnr. 415.46

Studien er en oppfølging av prosjektet «Bosniske med midlertidig beskyttelse i Norge». Her ble utviklingen av midlertidig kollektiv beskyttelse beskrevet og analysert med vekt på forholdet mellom integrasjon, tid og tilbakevending. I tilfellet med de bosniske flyktningene viste det seg vanskelig for myndighetene å få gjennomført planene om en omfattende tilbakevending. Situasjonen for Kosovoalbanerne er en annen. Konflikten i Kosovo hadde vesentlig kortere varighet, samtidig som myndighetene ikke la opp til noe integrasjonsløp for flyktningene under oppholdet i Norge. Til tross for dette viser den «harde» delen av denne politikken seg vanskelig å gjennomføre. Et av temaene i under-søkelsen er møtet mellom myndighetenes ambisjoner på makronivå og flyktningenes individuelle strategier. I våre naboland og i EU inngår midlertidig beskyttelse som en viktig del av «det nye flyktningregimet». Spørsmålet er om særegenheter ved det norske samfunnet gjør det vanskelig å benytte dette instrumentet her. Mottaket av flyktningene fra Kosovo kan vise seg å bli «den virkelige testen».

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:16