Avsluttet prosjekt

Den kulturelle skolesekken - en oppfølgingsstudie

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Prosjektnr. 415.016

Prosjektet er en oppfølgingsstudie av elevers, læreres og kunstneres erfaringer med Den kulturelle skolesekken med utgangspunkt i to modeller for iverksetting; en på kommunenivå og en på fylkesnivå. Forskningsspørsmålene er: Har institusjonaliseringen av ordningen i form av politiske vedtak, økte midler og allmenn oppmerksomhet ført til endringer i de to modellene som i utgangspunktet ble brukt for utformingen av tiltaket? Hvilke forståelser og perspektiver preger modellene i dag, og hvilken plass har den kulturelle skolesekken fått i skolehverdagen etter flere års praksis? Målet er å få fram erfaringer på lokalt og regionalt nivå som kan bidra til å videreutvikle gode modeller for formidling av kultur i skolen på landsbasis.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:41 - Sist endret 19. juni 2017 00:58