English version of this page
Avsluttet prosjekt

Demokrati og tillit og politisk ulikhet

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Prosjektnr. 10363
Prosjektleder Signe Bock Segaard
bilde av menneskemasse

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet belyser en rekke problemstillinger under temaet demokrati, tillit og politisk ulikhet på ulike måter; metodisk og i sine spørsmål. Hensikten er overordnet å belyse sammenhengene mellom politisk og sosial ulikhet i deltagelse og politisk tillit. Et underliggende spørsmål er om ulikhet utfordrer den demokratiske legitimiteten, og dermed også påvirker muligheten for politikkgjennomføring og demokratisk styring.

Prosjektets arbeidspakker

Prosjektet er organisert i sju arbeidspakker:

  1. en forskningsbasert kunnskapsoversikt over sammenhengen mellom demokrati, tillit og politisk ulikhet
  2. en deskriptiv analyse av ulike gruppers tillit til lokaldemokratiet
  3. innovative ordninger for deltakelse mellom valg og politisk tillit
  4. forholdet mellom representasjon, legitimitet og politisk ulikhet i deltakelse
  5. politisk deltakelse og sosial ulikhet blant innvandrere
  6. lokalpolitikeres tillit til borgernes medvirkning
  7. en drøfting av lokaldemokratiets legitimitet i lys av politisk tillit og ulikhet.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) leder prosjektet og gjennomfører det i samarbeid med NORCE Norwegian Research Centre AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektformål

Samlet sett vil prosjektet kunne presentere et sammensatt bilde av forholdet mellom demokrati, tillit og politisk ulikhet.

Publikasjoner

Rapport

Kronikk

Lanseringsseminar

Nyhetssak

Podkast

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Atle Hennum Haugsgjerd Forsker II Ph.d. 930 58 583 a.h.haugsgjerd@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Arne Christensen (NORCE)
Sveinung Arnesen (NORCE)
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 22. mai 2019 13:47 - Sist endret 2. nov. 2020 11:09