English version of this page
Pågående prosjekt

Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap

Prosjektperiode September 2017 - desember 2018
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10256
Prosjektleder Hilde Lidén
barnetegning med mamma pappa og barn

Illustrasjon: Ronja, 5 år.

Prosjektbakgrunn

Bruk av delt bosted, der barna bor omtrent like mye hos hver av foreldre som ikke bor sammen, har økt. I 2012 hadde om lag ett av fire barn delt bosted, og delt bosted er blitt vanligere blant de fleste grupper av foreldre.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet er å undersøke bredden i norske familiers erfaringer med delt bosted, med særlig vekt på hvordan barn opplever delt bosted og hvordan den faktisk praktiseres. Prosjektet skal også identifisere kunnskapshull og videre forskningsbehov om barn og samlivsbrudd.

Problemstillinger

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ønsker å få svar på blant annet hvordan ordningen praktiseres og hvilke fordeler og ulemper barn selv peker på med å leve med delt bosted. Har familiens sosioøkonomiske kjennetegn noe å si for hvordan delt bosted oppleves og praktiseres?

Vi vil også undersøke hva ordningen betyr for relasjoner til foreldre, familie, venner og nabolag. Hva betyr alder, søsken og eventuelt nye familiemedlemmer? I hvilken grad har barn innflytelse på hvordan ordningen praktiseres? Hvordan oppleves samarbeid og konflikter mellom foreldrene? Hva betyr ny informasjonsteknologi for kontakten mellom barn og foreldre?

Metodisk tilnærming og informanter

I prosjektet vil vi bruke flere metodiske tilnærminger og informantgrupper. Vi vil intervjue barn og unge i ulike sosio-økonomiske nabolag om deres erfaringer med delt bosted. Sosiallærere og skolehelsetjenesten ved et utvalg skoler vil bli intervjuet om deres rolle og erfaring fra barn som bor delt. Barnehageansatte vil bli intervjuet om barnehagens rolle og erfaringer med små barn med delt bosted.

Vi vil også benytte surveydata som kan belyse hvilke faktorer som fremme og hemmer delt bosted blant foreldre som bor forholdsvis nær hverandre og undersøke forskjeller i samarbeid og konfliktnivå mellom foreldre med delt bosted vs. foreldre med andre bo-ordninger for barna. 

Deltakere

Silje Sætrang Fevik Master Vitenskapelig assistent 993 62 996 Send e-post
Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forskningsleder, Velferdspolitikk 920 56 232 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Emneord: Velferd, Likestilling
Publisert 22. sep. 2017 10:03 - Sist endret 18. mai 2018 12:45