English version of this page
Avsluttet prosjekt

Debattkulturer på nettet: En studie av deltagere i polariserte debatter

Prosjektperiode Desember 2018 - september 2019
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektnr. 10347
Prosjektleder Marjan Nadim

Foto: Ramy Mans.

Prosjektbakgrunn

Framveksten av internett og sosiale medier har åpnet for at folk flest kan ytre sine meninger fritt, og de tradisjonelle mediene fungerer ikke lenger som enerådende portvoktere for det offentlige ordskiftet. Denne utviklingen har demokratisert den offentlige samtalen, men også ført til en bekymring for den harde tonen på nettet.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hva motiverer enkelte til å uttrykke seg i det man kan oppfatte som en hatefull tone på nettet. Vi vil undersøke hvordan deltagerne i polariserte debatter begrunner og legitimerer sin uttrykksform, og hvordan de beskriver situasjoner der debattformen hardner til.

Prosjekttilnærming

Prosjektet undersøker ulike typer av debattdeltagere, fra de som er ideologisk orienterte til deltagere blir revet med i enkeltdebatter.  

Den metodologiske tilnærmingen er todelt og innebærer:

  1. en kvalitativ studie av deltagere i polariserte nettdebatter
  2. analyse av surveydata om personer som rapporterer å ha skrevet hetsende, rasistiske eller hatefulle kommentarer på nettet.

Deltakere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Emneord: Medier og offentlighet, Valg og demokrati
Publisert 22. nov. 2018 11:26 - Sist endret 2. nov. 2020 11:08