Avsluttet prosjekt

Dataregistrering ISF

Prosjektperiode 2004 - 2004
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.021

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:45 - Sist endret 19. juni 2017 00:59