English version of this page
Avsluttet prosjekt

Convergence or segregation?

Regional imbalances and labor market flows

Prosjektperiode 2012 - 2016
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.098

Målsettingen med dette prosjektet er å bidra til økt forståelse for hvordan økonomiske forskjeller mellom regioner påvirker arbeidsmarkedsstrømmer, og hvordan arbeidsmarkedsstrømmer bidrar til konvergens og/eller divergens mellom regioner.

Videre vil vi også analysere hvordan mobilitet mellom regioner bidrar til økonomisk vekst samt studere hvordan lokale arbeidsmarkedsregioner reagerer på endringer i etterspørselen etter arbeidskraft.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid
Publisert 9. mars 2012 10:16 - Sist endret 29. jan. 2018 10:05