English version of this page
Pågående prosjekt

Changing health and skills requirements in the labour market?

Norsk tittel: Nye krav til helse og kompetanse i arbeidsmarkedet?

Prosjektet er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning

Prosjektperiode August 2018 - juni 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10268 / NFR: 280307
Prosjektleder Erling Barth
bilde av mennesker som søker jobb

Foto: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå står overfor. Nyere utviklingstrekk, som teknologiske endringer, endrede organisasjonsformer og globalisering fører til endringer i sammensetningen av jobber. Prosjektet har et fokus på utsatte arbeidstakere, med lave kvalifikasjoner og/eller helseproblemer.

 • Hvilke av utviklingstrekkene ovenfor virker mot, og hvilke utviklingstrekk virker for inkludering av arbeidstakere med funksjonshemminger, svak helse eller lave kvalifikasjoner?

For eksempel, mens restrukturering som følge av globalisering kan tenkes å gi færre muligheter for folk med helseproblemer eller få formelle kvalifikasjoner, kan vi godt tenke oss at robot-revolusjonen vil gjøre jobbene enklere å utføre for folk med funksjons- eller helseproblemer. Samtidig, og kanskje som en respons til utviklingstrekkene nevnt ovenfor, er flere institusjonelle forhold i arbeidsmarkedet under endring. Ikke-typiske arbeidskontrakter ser ut til å være i vekst, utsetting av arbeidsoppgaver skaper nye lag med ansvars- og kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og de som utfører jobbene, og både selvstendig og midlertidig arbeid ser ut til å være i vekst.

På den ene siden fremmer disse formene for arbeidstilknytning fleksibilitet, og kan fungere som springbrett for utsatte arbeidstakere, samtidig kan de stimulere til et A- og B-lag i arbeidsmarkedet:

 • Hvem er påvirket av disse endringene, hvordan påvirkes sorteringen av folk inn og ut ikke-typiske kontrakter, særlig når det gjelder utsatte grupper med lave kvalifikasjoner, svak helse eller funksjonshemminger?

Seminar

 • Labor Demand in Crisis and Recovery. Covid 19: Research in the Wake of the Pandemic, seminar arranger av Forskningsrådet, Mohn stiftelsen og Kreftforeningen, virtuelt 24. mars 2021.

Working paper

Erling Barth, Harald Dale-Olsen, Pal Schøne, Kjersti Misje Østbakken. «Chutes and Ladders? Job Opportunities for Generation COVID». IZA Discussion Papers 14530.

 

Personvern

Prosjektet er godkjent av vårt personvernombud NSD. Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Dette prosjektet mottar data fra ulike offentlige registre fra SSB. Forskerne mottar ikke opplysninger som direkte identifiserer deg, slik som navn, personnummer, postadresser eller lignende. Dersom du mener at prosjektet, for eksempel i sine publikasjoner, likevel identifiserer deg, kan du klage på dette til personvernombudet. Personvernombudet vil bistå deg og eventuelt sørge for endringer i samarbeid med prosjektleder. For spørsmål om behandling av personvernopplysninger i dette prosjektet, kontakt vårt personvernombud.

Du kan lese mer om Dine rettigheter i vår personvernerklæring. Se også Personvern og etikk i vår forskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Forsker I Dr. polit. 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Richard Freeman (Harvard University og NBER)
Idunn Brekke (Nova, OsloMet)

Publikasjoner

Papers

Chutes and Ladders? Job Opportunities for Generation COVID
Erling Barth, Harald Dale-Olsen, Pål Schøne, and Kjersti Misje Østbakken 
IZA Discussion Paper # 14530.

How Robots Change Within-Firm Wage Inequality
Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne, and Janis Umlijs
IZA Discussion paper # 13605

Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce
Erling Barth, James C Davis, Richard B Freeman, and Kristina McElheran
NBER Working paper # 28094

 • Pål Schøne & Marte Strøm (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics.
 • Erling Barth & Kjersti Misje Østbakken (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  38, s 23- 40
 • Erling Barth; Sara Cools & Marte Strøm (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60, s 300- 308

Se alle arbeider i Cristin

 • Erling Barth; Harald Dale-Olsen; Pål Schøne & Kjersti Misje Østbakken (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. IZA Discussion Papers. 14530.
 • Erling Barth; Marianne Røed; Pål Schøne & Janis Umblijs (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605.
 • Erling Barth; James Creece Davis; Richard B. Freeman & Kristina McElheran (2020). Twisting the Demand Curve: Digitalization and the Older Workforce. NBER Working Paper Series. 28094.
 • Pål Schøne & Marte Strøm (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erling Barth; Pål Schøne; Harald Dale-Olsen & Kjersti Misje Østbakken (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Kjersti Misje Østbakken (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Kjersti Misje Østbakken (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market extis and wage growth in the era of automation.
 • Marte Strøm & Kjersti Misje Østbakken (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Kjersti Misje Østbakken (2020). Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation.
 • Kristine von Simson (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer.
 • Kristine von Simson (2019). Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid
Publisert 29. juni 2018 11:51 - Sist endret 29. okt. 2021 11:08