English version of this page
Pågående prosjekt

Changing families and the gender revolution (FAMGEN)

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10093
Prosjektleder Trude Lappegård (SSB)

Økt kvinnelig yrkesdeltakelse, forventninger om en mer aktiv farsrolle, samt det at kvinner etter hvert tar mer utdanning enn menn setter nye rammer for familieetablering og fordeling av yrkes- og familiearbeid blant par i mange vestlige land. I dette prosjektet analyserer vi pardanning, fruktbarhet og spesialisering (hvordan par fordeler yrkes- og familiearbeidet) i Norge og en del andre land i Europa ved hjelp av registerdata og utvalgsundersøkelser. Prosjektet har både et komparativt og longitudinelt perspektiv, og tar sikte på å bidra til teoriutviklingen på feltet. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prosjektleder er Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå. 

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd via SSB.

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Marit Rønsen
Lars Dommermuth
Janna Bergsvik
Rannveig Kaldager Hart
Kenneth Aarskaug Wiik
Trude Lappegård
Emneord: Likestilling, Arbeid
Publisert 12. jan. 2015 12:35 - Sist endret 25. sep. 2017 14:56