English version of this page
Avsluttet prosjekt

Changing families and the gender revolution (FAMGEN)

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10093
Prosjektleder Trude Lappegård (SSB)

Økt kvinnelig yrkesdeltakelse, forventninger om en mer aktiv farsrolle, samt det at kvinner etter hvert tar mer utdanning enn menn setter nye rammer for familieetablering og fordeling av yrkes- og familiearbeid blant par i mange vestlige land. I dette prosjektet analyserte vi pardanning, fruktbarhet og spesialisering (hvordan par fordeler yrkes- og familiearbeidet) i Norge og en del andre land i Europa ved hjelp av registerdata og utvalgsundersøkelser. Prosjektet hadde både et komparativt og longitudinelt perspektiv, og tok sikte på å bidra til teoriutviklingen på feltet. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prosjektleder er Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå. 

Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd via SSB.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Trude Lappegård
Rannveig Kaldager Hart
Kenneth Aarskaug Wiik
Lars Dommermuth
Marit Rønsen
Janna Bergsvik

Publikasjoner

 • Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes & Hart, Rannveig Kaldager (2021). Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi‐) Experimental Literature. Population and Development Review. 47(4), s. 913–964. doi: 10.1111/padr.12431. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review. 36(2), s. 218–235. doi: 10.1093/esr/jcz062.
 • Bergsvik, Janna (2020). Linking Neighbors’ Fertility: Third Births in Norwegian Neighborhoods. Comparative population studies. 45(October). doi: 10.12765/CPoS-2020-21.
 • Comolli, Chiara Ludovica; Neyer, Gerda; Andersson, Gunnar; Dommermuth, Lars; Fallesen, Peter & Jalovaara, Marika [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Beyond the Economic Gaze: Childbearing During and After Recessions in the Nordic Countries. European Journal of Population. doi: 10.1007/s10680-020-09570-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nisén, Jessica; Klüsener, Sebastian; Dahlberg, Johan; Dommermuth, Lars; Jasilioniene, Aiva & Kreyenfeld, Michaela [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Educational differences in cohort fertility across sub-national regions in Europe. European Journal of Population. s. 1–33. doi: 10.1007/s10680-020-09562-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway . Ethnicities. 20(5), s. 959–982. doi: 10.1177/1468796819890109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning. 43(2), s. 71–89. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiik, Kenneth Aarskaug & Bernhardt, Eva (2019). Gendered expectations: expected consequences of union formation across Europe. Journal of Family Studies. 25(2), s. 214–231. doi: 10.1080/13229400.2016.1237883.
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2017). Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations. 66(July), s. 468–483. doi: 10.1111/fare.12264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 311–333. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering? Søkelys på arbeidslivet. 33(4), s. 379–402. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Dommermuth, Lars & Lappegård, Trude (2021). The Generations and Gender Survey 2020 in Norway.
 • Bergsvik, Janna; Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Explaining residential clustering of fertility. SSB - Discussion papers.
 • Bergsvik, Janna (2019). Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods. Discussion papers.
 • Comolli, Chiara Ludovica; Neyer, Gerda; Andersson, Gunnar; Dommermuth, Lars; Fallesen, Peter & Jalovaara, Marika [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries. Stockholm Research Reports in Demography. 2019(16). doi: 10.17045/sthlmuni.8089028.v1.
 • Dommermuth, Lars (2019). Fertility in Norway.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 12. jan. 2015 12:35 - Sist endret 3. juni 2019 10:26