English version of this page
Avsluttet prosjekt

Changing families and the gender revolution (FAMGEN)

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10093
Prosjektleder Trude Lappegård (SSB)

Økt kvinnelig yrkesdeltakelse, forventninger om en mer aktiv farsrolle, samt det at kvinner etter hvert tar mer utdanning enn menn setter nye rammer for familieetablering og fordeling av yrkes- og familiearbeid blant par i mange vestlige land. I dette prosjektet analyserte vi pardanning, fruktbarhet og spesialisering (hvordan par fordeler yrkes- og familiearbeidet) i Norge og en del andre land i Europa ved hjelp av registerdata og utvalgsundersøkelser. Prosjektet hadde både et komparativt og longitudinelt perspektiv, og tok sikte på å bidra til teoriutviklingen på feltet. 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prosjektleder er Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå. 

Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd via SSB.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Trude Lappegård
Rannveig Kaldager Hart
Kenneth Aarskaug Wiik
Lars Dommermuth
Marit Rønsen
Janna Bergsvik

Publikasjoner

 • Janna Bergsvik; Agnes Fauske & Rannveig Kaldager Hart (2021). Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi‐) Experimental Literature. Population and Development Review.
 • Janna Bergsvik; Ragni Hege Kitterød & Kenneth Aarskaug Wiik (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review.  36, s 218- 235
 • Jessica Nisén; Sebastian Klüsener; Johan Dahlberg; Lars Dommermuth; Aiva Jasilioniene; Michaela Kreyenfeld; Trude Lappegård; Li Peng; Pekka Martikainen; Karel Neels; Bernhard Riederer; Saskia te Riele; Laura Szabó; Alessandra Trimarchi; Francisco Viciana; Ben Wilson & Mikko Myrskylä (2020). Educational differences in cohort fertility across sub-national regions in Europe. European Journal of Population.  s 1- 33
 • Chiara Ludovica Comolli; Gerda Neyer; Gunnar Andersson; Lars Dommermuth; Peter Fallesen; Marika Jalovaara; Ari Klængur Jónsson; Martin Kolk & Trude Lappegård (2020). Beyond the Economic Gaze: Childbearing During and After Recessions in the Nordic Countries. European Journal of Population.
 • Janna Bergsvik (2020). Linking Neighbors’ Fertility: Third Births in Norwegian Neighborhoods. Comparative population studies.  45
 • Ragni Hege Kitterød & Sigtona Halrynjo (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43, s 71- 89
 • Kenneth Aarskaug Wiik & Eva Bernhardt (2019). Gendered expectations: expected consequences of union formation across Europe. Journal of Family Studies.  25, s 214- 231
 • Anne Lise Ellingsæter; Ragni Hege Kitterød & Kjersti Misje Østbakken (2019). Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities.  20, s 959- 982
 • Ragni Hege Kitterød & Sigtona Halrynjo (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58, s 311- 333
 • Ragni Hege Kitterød & Marit Rønsen (2017). Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations.  66, s 468- 483
 • Janna Bergsvik; Ragni Hege Kitterød & Kenneth Aarskaug Wiik (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet.  33, s 379- 402

Se alle arbeider i Cristin

 • Lars Dommermuth & Trude Lappegård (2021). The Generations and Gender Survey 2020 in Norway.
 • Janna Bergsvik; Sara Cools & Rannveig Kaldager Hart (2020). Explaining residential clustering of fertility.. SSB - Discussion papers.
 • Lars Dommermuth (2019). Fertility in Norway.
 • Chiara Ludovica Comolli; Gerda Neyer; Gunnar Andersson; Lars Dommermuth; Peter Fallesen; Marika Jalovaara; Ari Jónsson; Martin Kolk & Trude Lappegård (2019). Beyond the Economic Gaze. Childbearing during and after recessions in the Nordic countries. Stockholm Research Reports in Demography.  2019
 • Janna Bergsvik (2019). Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods. Discussion papers.
 • Janna Bergsvik; Ragni Hege Kitterød & Kenneth Aarskaug Wiik (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 12. jan. 2015 12:35 - Sist endret 3. juni 2019 10:26