English version of this page
Avsluttet prosjekt

Challenges of Nordic Labour Markets: A Polarisation of Working Life?

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver ETLA ; Nordisk ministerråd
Prosjektnr. 410.077

Prosjektet analyserer endringer i jobbstrukturen de siste ti årene i Finland, Norge og Sverige. Hvilke konsekvenser har strukturelle og teknologiske endringer? Vi vil spesielt ta for oss hvilken påvirkning opprettelse og nedleggelse av jobber har for «gode», «middels» og «dårlige» jobber målt ved kvalifikasjonskrav og avlønning

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 25. nov. 2008 15:06 - Sist endret 21. juni 2017 12:09