English version of this page
Pågående prosjekt

BRIDGES: Assessing the production and impact of migration narratives

Vurdering av produksjonen og effekten av migrasjonsfortellinger.

Prosjektperiode April 2021 - desember 2024
Oppdragsgiver EU Horizon 2020
Prosjektnr. 10465

BRIDGES: Dette EU prosjektet søker skal studere produksjonen og virkninger av narrativer (fortellinger og forestillinger) om migrasjon. 12 europeiske ledende forskningsinstitusjoner er med på prosjektet.

 

 

Prosjektet tar sikte på å forstå årsakene til og konsekvensene av denne typen narrativer knyttet til økende politisering og polarisering. Det skal gjøres datainnsamling i seks europeiske land: Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Spania og Storbritannia, i tillegg til i Gambia og Sudan. For å gjøre dette, bruker BRIDGES en tverrfaglig tilnærming.

ISF-forskerne vil studere betydningen av narrativer eller fortellinger om migrasjon på beslutninger om videremigrasjon. Dette gjør vi ved å intervjue transittmigranter som for tiden oppholder seg i Khartoum, men som vurderer å reise videre i retning Europa. Spesielt vil vi vurdere hvordan ulike fortellinger påvirker disse avgjørelsene, inkludert de som blir fremstilt i kampanjer støttet av europeiske land.

Konsortium

Hør den første utgaven av BRIDGES Podcast 

Den første utgaven av BRIDGES Podcast tar for seg mediedekning av den ukrainske utvandringen, versus tidligere flyktningkriser og den politiske bruken av migrasjon i europeiske offentlige og politiske debatter.

Hør på BRIDGES Podcast Series #1: Telling migration crises på Spotify, RSS og YouTube.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Emneord: Migrasjon, Medier og offentlighet
Publisert 29. okt. 2021 12:22 - Sist endret 29. juni 2022 12:56