English version of this page
Pågående prosjekt

BRIDGES: Assessing the production and impact of migration narratives

Vurdering av produksjonen og effekten av migrasjonsfortellinger

Prosjektperiode April 2021 - desember 2024
Oppdragsgiver EU Horizon 2020
Prosjektnr. 10465

BRIDGES: Dette EU prosjektet søker skal studere produksjonen og virkninger av narrativer (fortellinger og forestillinger) om migrasjon. 12 europeiske ledende forskningsinstitusjoner er med på prosjektet.

 

 

Prosjektet tar sikte på å forstå årsakene til og konsekvensene av denne typen narrativer knyttet til økende politisering og polarisering. Det skal gjøres datainnsamling i seks europeiske land: Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Spania og Storbritannia, i tillegg til i Gambia og Sudan. For å gjøre dette, bruker BRIDGES en tverrfaglig tilnærming.

ISF-forskerne vil studere betydningen av narrativer eller fortellinger om migrasjon på beslutninger om videremigrasjon. Dette gjør vi ved å intervjue transittmigranter som for tiden oppholder seg i Khartoum, men som vurderer å reise videre i retning Europa. Spesielt vil vi vurdere hvordan ulike fortellinger påvirker disse avgjørelsene, inkludert de som blir fremstilt i kampanjer støttet av europeiske land.

Konsortium

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker I 951 09 236 Send e-post
Emneord: Migrasjon, Medier og offentlighet
Publisert 29. okt. 2021 12:22 - Sist endret 29. okt. 2021 12:33