Avsluttet prosjekt

Bokprosjektet: Makt og kjønn i det moderne arbeidsliv

Prosjektperiode 2000 - 2002
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.040

Bokprosjektet tar sikte på å belyse sentrale trekk ved kjønnsmakt i det moderne arbeidslivet. Problemstillingene vil ta utgangspunkt i endringer i arbeidslivets organisering og konsekvenser for maktre-lasjoner mellom kvinner og menn. Spesiell vekt legges på nye produksjons- og organisasjonsformer som i dag synes å være i frem-vekst, og konsekvenser dette får for hierarki- og autoritetsformer. En viktig hensikt vil være å få frem nye teoretiske perspektiver og sette nye spørsmål på dagsorden når det gjelder forholdet mellom kjønns- og maktrelasjoner. Bokprosjektet vil ha karakter av et syn-teseprosjekt som tar utgangspunkt i eksisterende forskning på feltet, og sammenfatter viktige tendenser og forskningsresultater. Det planlegges en antologi med bidragsytere fra et bredt utvalg av forsk-ningsmiljøer.

Deltakere

Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24 - Sist endret 19. juni 2017 00:58