English version of this page
Avsluttet prosjekt

Boforhold og velferd

Prosjektperiode August 2017 - desember 2018
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 10246
Prosjektleder Kristine von Simson
bilde av et hus tegnet på en tavle

Illustrasjon: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Det er et uttalt politisk mål at alle skal ha en tilfredsstillende bosituasjon (Bolig for velferd, 2014-2020). Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra SSB viser at mellom 160 000-180 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg kommer 6 200 bostedsløse.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet har vært å utforske mulige sammenhenger mellom bolig og andre velferdsområder ved hjelp av det nye boforholdsregisteret. Prosjektet har også benyttet seg av et internt støyregister i SSB, som beregner støyeksponering for alle bosatte i Norge på bolignivå.

Prosjektet har vært inndelt i tre delprosjekter:

  • Delprosjekt 1: Boforhold og utdannings- og arbeidsmarkedsutfall for barn og unge voksne
  • Delprosjekt 2: Vanskeligstilte på boligmarkedet- dynamikk og tilstandsavhengighet
  • Delprosjekt 3: Boligforhold som avhengig variabel.

Publikasjoner

von Simson, Kristine & Umblijs, Janis (2019). Boforhold og velferd. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:02. Fulltekst i vitenarkiv.

Medieklipp

Kronikk: Disse er mest utsatt på boligmarkedet, Kristine von Simson og Janis Umblijs, Aftenposten, 10. januar 2019

Nyhetssak: Dårlige boforhold og svake skoleresultater henger sammen, Magasinet Velferd, 14. januar 2019

Se arrangementet Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? i reprise her

Deltakere

Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 23. jan. 2019 15:05 - Sist endret 24. jan. 2019 09:08