English version of this page
Avsluttet prosjekt

Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?

Prosjektperiode 2007 - 2010
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.070

I dette prosjektet vil vi analysere om innvandrere bidrar til å redusere ubalanser i tilbud - og etterspørsel etter arbeidskraft mellom geografiske regioner i Norge. Det sentrale utgangspunkete er analyser fra andre land som tyder på at immigranter er mer geografisk mobile innenfor det nasjonale arbeidsmarkedet enn de innfødte. Å være mer mobil innebærer, i denne sammenheng, at man trenger mindre premie - i form av bedre arbeidsmarkedsbetingelser - for å flytte fra et område til et annet. Det skal dermed mindre til for at mer mobile individer flytter fra et område med arbeidsløshet til et område med mangel på arbeidskraft. De overordnede spørsmålene i prosjektet er om økt innvandring - gjennom denne mekanismen - bidrar til å effektivisere fordelingen av produksjonsresurser mellom regionale arbeidsmarkeder i Norge og, i så fall, under hvilke betingelser dette bidrar til å styrke den nasjonale og regional økonomisk utvikling?

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:07 - Sist endret 21. juni 2017 12:08