English version of this page
Avsluttet prosjekt

Baksiden av medaljen?

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd; Statistisk sentralbyrå (SSB)
Prosjektnr. 410.076

I dette delprosjektet analyserer vi betydningen av seleksjonseffekter, tilbaketreknings- og utstøtningsmekanismer på lønnsulikhet. Effektene på lønnsulikhet av tilbaketrekning fra arbeidsmarkedet står i fokus. Avspeiler de små lønnsforskjellene en systematisk seleksjon der arbeidstakerne med lavest lønn og dårligst kvalifikasjoner som trer ut av jobb? Slike analyser fordrer at man har paneldata med detaljert informasjon om individuelle kjennetegn, lønn, sysselsetting og andre arbeidsmarkedsutfall. Prosjektet gjør omfattende bruk av årlige registerdata fra 1986, i tillegg til Folke- og boligtellingen fra 1980. Disse omfatter hele befolkningen på individnivå, og gir detaljert demografisk informasjon i tillegg til informasjon om sysselsettings- og lønns/inntekts­forhold, arbeidsledighet og trygdeforhold, utdanning, osv. I tillegg vil vi bygge på kunnskap som er oppnådd gjennom de studiene som allerede har vært gjennomført (Hægeland, 2002, Barth og Børing, 2002).

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:30 - Sist endret 21. juni 2017 12:08