English version of this page
Avsluttet prosjekt

Avtaleformer, lønnsutvikling og lønnsspredning

Prosjektperiode Januar 2017 - mai 2018
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10183
Prosjektleder Harald Dale-Olsen

Prosjektformål

Prosjektet undersøkte hvordan ulike avtaleformer påvirker lønnsvekst og lønnsspredning, og funnene ble publisert i rapporten Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning.

Prosjekttilnærming

Prosjektet oppsummerte relevant forskningslitteratur på sammenhengen mellom avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning, ga en beskrivelse av avtaleformer og fordelingen av tillegg sentralt/lokalt i Norge, samt en beskrivelse av lønnsvekst og lønnsspredning i Norge.

Videre ga prosjektet en kvantitativ analyse av bidraget fra avtaleformer og fordelingen av tillegg sentralt/lokalt til lønnsvekst og lønnsspredning i og mellom virksomheter og mellom ulike grupper av ansatte.

Publikasjoner

Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5.

Medieklipp

Nyhetssak: Små lønnsendringer tilknyttet utviklingen i kollektive avtaler

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Marte Strøm Ph.d. Forsker II 408 85 333 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid
Publisert 31. jan. 2017 12:50 - Sist endret 11. juli 2018 14:45