Avsluttet prosjekt

Avkastning av personkapital

en analyse på virksomhetsnivå
Prosjektperiode 1998 - 2000
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.090

I dette prosjektet fokuserer vi på problemstillinger knyttet til måling av virksomhetenes personkapital – akkumulert både gjennom formell utdanning fra det ordinære skolesystemet og gjennom opplæring i arbeidslivet. I neste omgang benytter vi indikatorene for personkapital til å analysere bedriftenes avkastning av denne type kapital. I tillegg kan det også være interessant å se på samspillet mellom de to personkapitalkomponentene, er det for eksempel slik at avkastningen av opplæring på virksomhetsnivå avhenger av utdanningsnivået til de ansatte i virksomheten? Eksempler på resultatvariabler som skal benyttes i analysen er produksjon, produksjonsendring, sysselsetting og tilgang og avgang av arbeidskraft.

Et avgjørende spørsmål er også om det er knyttet positive eksterne virkninger til virksomhetenes investeringer i personkapital. Nærvær av slike effekter betyr at den sosiale gevinsten knyttet til opplæring er større enn den private gevinsten. I dette prosjektet vil vi ved hjelp av kvantifiserbare mål søke å finne indikasjoner på slike mekanismer på virksomhetsnivå. Til analysene benyttes surveydata med påkoblede registerdata.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:26 - Sist endret 19. juni 2017 01:00