Avsluttet prosjekt

Asylsøkere som forlater mottak

Prosjektperiode 2011 - 2012
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjektnr. 415.144

Institutt for samfunnsforskning skal på oppdrag av UDI gjennomføre statistisk analyse av tidligere asylsøkere med Dublin-vedtak eller utreiseplikt etter realitetsbehandling av søknaden, som har forlatt mottak uten at norske myndigheter har kjennskap til deres videre skjebne. Dette gjøres ved å sammenlikne denne gruppen personer med bl.a. følgende grupper av andre tidligere asylsøkere med utreiseplikt:

(i) de som fortsatt oppholdt seg i mottak på et gitt tidspunkt;
(ii) de som har valgt å returnere til hjemlandet med eller uten støtte fra norske myndigheter;
(iii) de som er blitt uttransportert med tvang til hjemlandet eller et annet land der de har lovlig opphold,
(iv) de som er uttransportert til et annet land som deltar i Dublin II samarbeidet. Grunnlaget for analysen vil være en anonymisert fil fra Utlendingsdatabasen (UDB) med alle personer som etter asylsøknad fikk vedtak i en bestemt periode som innebar at de hadde utreiseplikt eller skulle overføres til et annet Dublin-land.

Det vil bli skrevet en sluttrapport på engelsk.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 14. mai 2012 12:01 - Sist endret 19. juni 2017 00:59