Avsluttet prosjekt

Artikkelskriving

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.057

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:04 - Sist endret 19. juni 2017 00:59