Avsluttet prosjekt

Artikkelskriving: the selectivity of international migration - the Scandinavian case

Prosjektnr. 419.039

Søknad om å gjøre ferdig artikkel for å sende til Journal of Polulation Economics i samarbeid med Peder J. Pedersen.Problemstillingen i papiret dreier seg om hvordan individuell produktivitet (lønnsevne) påvirker migrasjonsatferden; sannsynligheten for permanent og midlertidig emigrasjon, og hvordan dette påvirkes av lønnsfordelingen i hjemlandet sammenlignet med i utlandet.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:53