Avsluttet prosjekt

Artikkel: innlemming av FNs barnekonvensjon i norsk lov

Oppdragsgiver Grunnbevilgningen, 1805
Prosjektnr. 419.012

Artikkel: innlemming av FNs barnekonvensjon i norsk lov og konsekvensene for norsk barnepolitikk.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:39 - Sist endret 19. juni 2017 01:00